สวนป่า...ความฝันวันนี้(12)...เห็นแล้วหายเหนื่อย

แม้จะเป็นฤดูแล้งเราก็ตัด