สวนป่า..ความฝันวันนี้...แล้งนี้ปี63

ตอนต้นของสวนอยู่ใกล้น้ำมีความเขียวให้เห็นอยู่

กลาง ๆ ของสวน ไม้อื่นเริ่มแห้ง ยกเว้นพยุง ทน/โตเร็วกว่าเพื่อน

 

ปลายสวนสีเขียวหายไปเรื่อย ๆ จะรอดไหมลูกพ่อ