ป้าย..ไม้จริง...(2)

ภาพแรกนี่ทดลองทำป้ายจากไม้คูน เนื้อไม้จะออกขาว ๆ ทาสีย้อมไม้ TOA G-05 ออกสีคล้ายไม้สักเลย
 


 


ออเดอร์ชิ้นแรก คนสั่งอยู่ไกลลิบ(ตปท.).... เพราะออเดอร์นี้ทำให้ได้รถถังสีส้ม(ขอบคุณคนสั่ง ขอบคุณคนจ่ายค่ารถถังครับ)