สวนป่า...ความฝันวันนี้(6)

ได้เวลาบรรยายภาพเพื่อบันทึกความทรงจำกันหน่อย สองภาพด้านล่างนี้ เป็นถนนด้านทิศเหนือ รถยนต์วิ่งเข้าไปได้ มองเห็น
ดอนต้นประดู่ที่กลับรถอยู่ข้างหน้า ช่วงเวลานี้ฝนยังไม่ชุก หญ้าไม่เยอะ


 

เอาดินในสวนมาทำถนน ข้าง ๆ เลยลุ่มหน่อย แถวตรงที่ลุ่ม ๆ นั่นลงแคนาไว้

นี่เลยครับ ดอนประดู่ สวนป่าริมนา...ไกลลิบ

ภาพนี้เก่า ข้างร่องน้ำในแปลงเดิมเป็นค้นสูงกว่าพื้น จ้างคนงานเกลี่ยลงทั้งหมดก่อนปลูก


ตัดหญ้าเมื่อว่าง สวนป่าอยู่ติดกับบ้านดีไปหลายอย่าง


ฝนเริ่มลง หญ้าเริ่มเขียว ดินเริ่มอ่อน ต้นไม้เริ่มโต หลักเก่าสั้นไปแล้วต้องเปลี่ยน

 

น้าธรรม ทำนาติดกันทางทิศเหนือตัดหญ้าขอบที่เราเลยได้ประโยชน์ไป

 

เริ่มเห็นอะไร ๆ บ้างแล้วภาพนี้

 

ปิดท้ายหน้าเพจนี้ด้วยสองภาพนี้ แปลงนาบ้านริมนาถ่ายจากระเบียงบ้าน
สวนป่าจะเริ่มตั้งแต่ขอบริมขวามือป่าดอนลุงฟั้นที่เห็นเป็นเกาะข้างหน้า..ยาวไปสุดภาพเลย


อ่านต่อ สวนป่า...ความฝันวันนี้(7)