สวนป่า...ความฝันวันนี้(8)

ภารกิจประจำวันหน้าฝนแบบนี้ ตัดหญ้าครับ

wado เก่าญี่ปุ่นคนนี้ซื้อมาหมื่นเจ็ด ทำหน้าที่ได้อย่างคุ้มค่า


ลูก ๆ พากันโตวันโตคืนแบบนี้ ชื่นใจครับ


ขวาสุดเป็นถนน ทำไว้สำหรับรถยนต์ให้เข้าไปถึงปลายสวนที่เห็นลิบ ๆ โน่นเลยครับเอาสะหน่อย...สวนป่าไกลลิบ ม.3 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

 

อ่านต่อ สวนป่า..9.ย่างเข้าปีที่ 2