สวนป่า...ความฝันวันนี้(12)...เห็นแล้วหายเหนื่อย

แม้จะเป็นฤดูแล้งเราก็ตัด

อ่านต่อ สวนป่า..ความฝันวันนี้(13)...แล้งนี้ปี63