สวนป่า...ความฝันวันนี้(20)...ย่างเข้าปีที่ 5 +แปลงน้องใหม่

สองภาพแรกนี้ย้อนไปดูช่วงปลายฤดูแล้ง ต้นปี 64 กันก่อน บางต้นทิ้งใบโกร๋นเลย

 

ยังไม่มีฝน แตกใบอ่อนรอ

ดอกไม้เริ่มมา อินทนิน ปลูกที่ขอบสระไว้ดูดอก

ฝนเริ่มตกครั้งแรก มีสีเขียวให้เห็นแล้ว

ซ้ายประดู่/// ขวาพยุง ใต้ต้นหญ้าเริ่มบางแล้ว

ที่ไม้ค้ำ ต้นสาธร ปลูกไว้สองต้นเมื่อสองปีมาแล้ว

 

สีส้ม ๆ ทีเห็นคือหญ้าขน แพร่เร็วมาก ตัดไม่ไหว กลัวลามใหญ่ จำเป็นต้องกำจัดด้วยยา

 

มาดูแปลงน้องใหม่ จากดินก้นสระ  ถมได้สองงานกว่า ปลูกได้ 4 แถว 150 ต้น

สองแถวจากขวา ประดู่เป็นส่วนใหญ่ มีตะเคียน/พยุงแซม

สองแถวที่เหลือ กระถินเทพาสลับมะฮอกกานี/ตะเคียนทอง อีกแถวพยุงล้วน งามดี

กระถินเทพารุ่นแรก อายุ 9 ปี เหลือต้นเดียว ความที่อยู่ข้างบ้าน อยากไว้ร่ม เลยตัดยอดออก ผลปลวกกินไส้กลาง
เสียไม้ไปเยอะ จำเป็นต้องเอาออก  โดยทีมงาน แมว เลื่อยไม้


ปิดท้าย แถวสักทองที่ทางเข้า ปลูกปี 2555

ตามต่อ สวนป่า...ความฝันวันนี้(21)...ร่มเงา ปีที่ 5