สวนป่า ความฝันวันนี้(23).....ปลูกป่า เอาป่า

สวนป่า 7 ไร่ อายุ 5 ปี ความตั้วใจแรกคือ ปลูกเอาป่า อยากให้เหมือนป่า เพียงแต่จัดแถวให้หน่อยเพื่อ
สะดวกในการดูแลวัชพืช  อยากให้ต้นเปลาตรง คลุมหญ้าไว กล้ามีเยอะเลยปลูกถี่ ตั้งแต่ 2*2
2*3  2*4 ตามลักษณะพื้นที่  มีคนทักว่าแน่น จะไม่ใหญ่ เราเริ่มเขว ไปตัดสางออกบ้าง เลือกต้นที่ไม่สวย
ต้นเล็ก  ตัดไปตัดมาเสียดาย เอาออกเท่าที่จำเป็นละกัน เราปลูกป่าเอาป่า

ต้นไหนสองกิ่ง เอาออก ภาพล่างนี่พะยุง

ประดู่ป่า โตดีกว่าไม้แดง

ทางไปปลายที่

ตัดแล้วเก็บกิ่งลงร่องไป

นกเริ่มมาทำรัง ดีใจมาก

ลากันไปด้วยภาพเขียวสด

อ่านต่อ >>>>สวนป่า...ความฝันวันนี้(24)///น้ำท่วมปี64