สวนป่า...ความฝันวันนี้(26)...ลองขุดล้อม

อย่างที่เคยเล่า ที่แปลงนี้ต้นและปลายจะแคบ ระยะปลูกเลยชิดไปหน่อย ปีที่แล้วลองตัดต้นไม่สวยทิ้งไปบ้างแล้ว
ตัดไปเสียดายไปเลยปล่อยไว้ วันนี้(22 ก.พ.65) ติดต่อคนขุดล้อมบ้านอยู่ดอนปรูมาลอง ๆ ก่อน 16 ต้น
(แดง/ประดู่/พยุง)

เตรียมอุปกรณ์ไว้รอ (สแลน/ขุยมะพร้าวหยาบ/เชือกฟาง) เขาจะเว้นรากแขนงใหญ่ไว้ 1-2 ราก

ตัดสแลนเย็บเป็นถุงห่อ ยัดขุยมะพร้าว มัดแน่น

นี่แหละ ฝีมือของมืออาชีพ ค่าแรงต้นละ 100

ผูกโยงกันล้ม  ต้องหมักไว้แบบนี้จนกว่ารากฝอยแตกถึงจะย้ายไปปลูกได้

ต้องรดน้ำให้ชุ่ม

ยี่สิบวัน รากพยุงเริ่มแตกก่อนเพื่อน

ปิดท้ายด้วยภาพต้นประดู่ป่าที่ตัดทิ้งไป แตกขึ้นมาใหม่อีก

อ่านต่อ>>>สวนป่า..ความฝันวันนี้(27)....สมาชิกใหม่ จะเป็นนา หรือเป็นป่า