สวนป่า...ความฝันวันนี้(28)....ย่างเข้าปีที่ 6

ปีนี้ สวนป่าอายุย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ภาพนี้ถนนด้านทิศเหนือแถวขวามือ ไม้แดง สลับ ประดู่ป่า
แถวซ้ายมือ สักทองที่เหลือรอดจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี64

..

ที่กลับรถ ตอประดู่เก่าที่แตกมาใหม่ กับ สะเดา

ภาพล่าง พะยูง งามจัดไปหน่อย กิ่งเริ่มฉีกเพราะแรงลม เลยต้องเลาะออกเสียบ้าง

ภาพที่น่าชื่นใจ ปลูกป่าให้เพื่อนร่วมโลกได้อาศัยพักพิง

กลาง ๆ แปลง มีถี่ มีห่าง

ว่าง ตัดหญ้า ร่องเว้นร่อง ไว้เดินเล่น

อายุเท่ากัน แต่คนละขนาด

กลุ่มซ้ายมือ ตะแบก ไม้ดอกสวยสีม่วง

ต้นแปลง ระยะถี่ ขุดล้อมออกมาแซมชะอมที่ตายตอนน้ำท่วม

ยางนา คันสระ อายุ 2 ปีย่าง 3

สี่แถวนี้ก็ย่างปีที่สาม น้ำท่วม ตายเยอะ ซ่อมสิครับ รออะไร

ขนุน ทองประเสริฐ หลังจากแจก รับประทานอง ชุดนี้ขาย

ปิดท้ายด้วยภาพยางนาอายุ 15 ปี ที่ปลูกทิ้งไว้ที่บ้านหลังเก่า

  ..

อ่านต่อ สวนป่า...ความฝันวันนี้(29)...สมาชิกใหม่ับการเปลี่ยนแปลง