สวนป่า...ความฝันวันนี้(31)...ยามแล้ง

 

ติดตามผลงาน ยอดต้นพะยุงที่ตัด/ลานไว้

เริ่มแตกใบใหม่ให้เห็นแล้ว

ประดู่ป่าข้าง ๆ ทิ้งใบเกลี้ยงต้นเลยครับ

ไม้ทำฟืนมากมาย แจกคนรู้จัก/เพื่อนบ้านไป

น้องยางนาที่ปลูกตามหลัง รอดตายทุกต้น

มะยมปลูกกันลมหลังบ้าน ดกจนรับประทานไม่ไหว

ปิดท้ายภาพทิวทัศน์ นาข้าวกข.85

ภาพนี้เห็นบ้านริมนาอยู่ลิบ ๆ

อ่านต่อ   สวนป่า...ความฝันวันนี้(32)...ผลิใบหน้าแล้ง/หกหก