สวนป่า...ความฝันวันนี้(33)...ย่างเข้าปีที่ 7

ก่อนถึงสวนป่า ดูยางนา/ตะเคียนทอง ริมสระเก็บน้ำ (ชุดนี้ปลูกปี 63)
ต้นพุ่มทางซ้ายมือคือต้นหมัน(ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ตรงนี้เรียกเองว่า สี่แถว ปลูกปี 63 เหมือนกัน ได้ดินจากการขุดสระ

สระเก็บน้ำใหญ่ ขอบสระลงหญ้าแฝก (มิ.ย.66) ขอบคุณ สนง.พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ที่สนับสนุนครับ

สวนป่า อายุย่างเข้าปีที่ 7 กรมป่าไม้สนับสนุนกล้าและงบประมาณ

ปลูกถี่ ความสูงตอนนี้ 6 เมตรบวกแล้วครับ พุ่มซ้ายนั่นคือไม้แดงที่ล้อมออกไป แตกใหม่ที่ราก

ขวามือ แถวพะยุงที่ลานยอดออก 5 เมตร ซ้ายมือเดิมเป็นสักทอง น้ำท่วมตาย เอากล้าประดู่ป่ามาใส่แทน (มิ.ย.66)
ตอนนี้ต้องพ่วงน้ำรดแล้วครับ
 

ภาพนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้า

หมากเม่า ที่ขึ้นเองเต็มสวนป่า

ลูกหมากเม่า กินเล่นได้

ทางไปปลายสวน

ในสวนป่า ตัดหญ้าแล้ว ไว้เดินเล่น

ร่ม สลับแดด

ภาพนี้ ปลายสุดสวนป่า

ทางไปสวนป่า รับที่ทางขวามือสองไร่กว่าๆไว้ดูแล เจ้าของเดิมเพิ่งตัดต้นกระดาษออก เราทั้งเผาทั้งหยอดยาเลย
ปลูกประดู่ป่าแบบห่าง ๆ (มิ.ย.66)

ปิดท้าย กข.95 อายุ เดือนกว่า ๆ///ขอบคุณที่ตามอ่านบันทึกช่วยจำนี้ครับ

อ่านต่อ สวนป่า...ความฝันวันนี้(34)...ฝน ปี 66