สวนป่า...ความฝันวันนี้(5)

งานติดพันต่อเนื่องไม่ได้ปรับปรุงเว็บเป็นเดือน งานหนัก เหนื่อยค่ำลงหลับยาวทุกวัน..วันนี้ฝนตกออกไปสวนป่าไม่ได้
มาสานฝันกันต่อครับ  27 พ.ค.60 วันดี-เดย์ อากาศเป็นใจปลูกป่าเต็มพื้นที่ 6 ไร่

ก่อนจะถึงวันปลูกต้องเตรียมสิ่งนี้ครับ ไม้ปักเป็นที่หมายให้คนงานขุดปลูก และผูกประคองกล้า

ปลูกเสร็จเดินนับต้น ได้พันห้าเศษ ๆ (บวกลบ20) น้ำที่เห็นนั่นสูบขึ้นจากบ่อไปหล่อเลี้ยงต้นกล้าครับ ฝนไม่ตก
ไม่ตกหลายวันหลังปลูกต้องขนน้ำแกลลอนใส่รถกระบะ รถเข็นปูน ไปรด
 

อ่านต่อ สวนป่า...ความฝันวันนี้(6)