สวนป่าไกลลิบ(10)...ย่างเข้าปีที่ 2(2562)

ย้อนมาดูแผนการปลูกกับจำนวนโดยประมาณ

 

อยากให้เปลาต้องหมั่นตัดแต่กิ่งครับ (ภาพที่ลงวันนี้ไม่ได้แต่งเลย ลดขนาดอย่างเดียว ดูมืด ๆ หน่อย)


 

ยังมีทุกขนาด ตั้งแต่แค่เข่า- เอว-ไปถึง 6 เมตร

 

หญ้ายาวต้องตัด  เว้นในร่องไว้ก่อน

 

ดูแล้วเพลินดีครับ แก้เหงาได้


พื้นที่ข้างล่างเกือบไร่ ทำสวนไม้ผล มะนาว ขนุน น้อยหน่า...ขนุนต้นนี้เป็นต้นเดียวใน 9 ต้นที่ติดลูก
2 ลูกเลย ต้นเริ่มเอียงตามน้ำหนักลูกแล้ว

นี่น้อยหน่าครับ รดน้ำวันเว้นวันติดลูกได้เหมือนกัน

มะม่วงก็มี ป้าเชี้ยมเพาะเม็ดให้มา 4 ต้น รอดทุกต้น


นี่ ชะอม ครับ ปลูกด้านข้าง ตายไปหลายต้น

 

สระน้ำที่ขุดไว้เก็บน้ำสำหรับสวนไม้ผล

ทางจากบ้านไปสวนป่า โล่งเลย หลังตาน้อยตัดต้นกระดาษขายตันไป

อ่านต่อ สวนป่า...ความฝันวันนี้(11)