สวนป่า...ความฝันวันนี้(11).....สวนบวกป่า

สวนไม้ผล

สระกักเก็บน้ำ   สำหรับไม้ในสวน  ถ่ายเมื่อ มกราคม 63 จะรอดถึงฝนไหมนี่

ขอบสระก็ลงไม้มั่วไปหมด

กลัวน้ำไม่พอถึงฝน ใช้ระบบน้ำหยดที่น้องบริจาคมาให้
 

ต่อไปเป็นไม้ป่า


ต่อจากสวนไม้ผลเดินเลยขึ้นมาถึงไม้ป่า ไล่แถวจากซ้ายไปขวา
ริมสุดขอบที่เว้นที่ว่างบ้างปลูกไม้แดงสลับประดู่
ข้างในถัดมาข้างใน แถวที่ 1 เห็นขาว ๆ สองต้นแรกมะค่าโมง+พยุง แถวนี้ไปได้ไม่ไกล
แถว 2 ต้นใหญ่ ๆ นี่สักทั้งแถวยาวสุดที่
แถว 3 พยุง ยาวสุดที่เหมือนกัน(มองในอากู๋เห็นเป็นทิวเลยละ)
 

แถว 4 ประดู่
แถว 5 แดง    ยาวสุดที่

แถว 6 ประดู่ แถว 7 แดง แถว 8 พยุงถัดจากพยุงที่เห็นเป็นพุ่ม แถว 9 สัก  และขอบคันที่ แดงสลับประดู่

อ่านต่อ
สวนป่า...ความฝันวันนี้(12)