สวนป่า...ความฝันวันนี้(19)....ปลายฝนปี 63

ขอบที่ดินด้านทิศเหนือ ไม้แดงสลับประดู่ป่า /// ดินเมื่อโดนน้ำฝน ไม้แดงต้องค้ำเกือบทุกต้น

 

น้ำมากไป สูบจากสระเล็กลงนา

จากนาปล่อยลงสระใหญ่ ยังมากอยู่ สูบขึ้นสวนป่าไปเลย

 

ปลายที่ ดอนมาก และโคนต้นรกมาก NB411 จัดการซะ

 

 

ขนุน มีต้นที่สองแล้วปีนี้

ภาพล่าง สี่แถวปลูกใหม่ปลายนาจากดินก้นสระ กระถินเทพา กับพยุงงานที่สุด

ปิดท้ายด้วยภาพนี้  ฝีมือ/ความพยายามของนกที่ริมคันนา

 

อ่านต่อ สวนป่า...ความฝันวันนี้(20)...ย่างเข้าปีที่ 5 +แปลงน้องใหม่