สวนป่า...ความฝันวันนี้(22).....ตรวจแปลงปีสุดท้าย

.

เมื่อวานได้รับนัดหมายจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีว่าวันนี้(8 ก.ค.64) จะเข้าตรวจแปลงเพื่อรับเงินช่วยเหลือ
ตามโครงการซึ่งเป็นปีสุดท้าย

ให้คำแนะนำการดูแล/การนำไปใช้ประโยชน์(ขุดล้อมออกบ้างจะสวย)

เราปลูกถี่ (เผื่อตายบ้างแต่กลับไม่ตาย อีกอย่างอยากให้ต้นเปลา)
 ช่วงต้น/ปลายของแปลงกลายเป็น 2*2 ไม้ก็จะสูงอย่างเดียว ไม่อ้วน

คิดไปคิดมาจะตัดสางก็เสียดาย จะขายไม้ล้อมก็ไม่สันทัด
ปล่อยไป ให้ธรรมชาติเขาคัดสรรกันเองดีกว่า

ขอบคุณ จนท.ป่าไม้ที่แชร์ภาพเหล่านี้มาให้

ต้นสักทางเข้าวันนี้เขียวสดเมื่อได้ฝน

.

ภาพปิดท้ายวันนี้ นกแซงแซวตัวนี้ เชื่องครับ

อ่านต่อ สวนป่า ความฝันวันนี้(23).....ปลูกป่า เอาป่า