สวนป่า...ความฝันวันนี้(30)...พายุส่งท้ายปี65

วันที่ 30 พ.ย.2565 เกิดพายุอย่างรุนแรง เสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดทั่วไปหมด สวนป่าโดนด้วย
พะยุงที่ต้นสูง พุ่มยอดหนาทึบทั้งฉีก เอน ล้มยกราก ไม้แดงกำลังเปลาดีเลย ล้ม เอนเป็นสิบต้น
ทับไม้ประดู่ป่าที่กำลังสวยเสียหายหลายต้น

  

ต้องจัดการลานยอด เน้นที่ต้นพะยุง ติดต่อจ้างคนมาลานคิดต้นละ 80 หลังต่อรองแล้ว
เลือกให้ทำเพื่อศึกษาวิธีการ 27 ต้น หมดไปสองพันกว่า พอเลย...ที่เหลือจัดการเองดีกว่า

  

แถวแรกที่ลานยอดออกแล้ว กิ่งก้าน ให้เพื่อนบ้านไป เศษใบทิ้งลงร่อง

นี่พะยุงแถวที่สอง อยู่ระหว่างประดู่ป่า กับ สักทองหลังลานยอด

 

ภาพที่เหลือคือบรรยากาศในสวนยามแล้ง

 

ประดู่ป่า จะสวยกว่าอย่างอื่น

ปิดท้ายภาพทางเข้า สักทอง ล้มไปสามต้น

อ่านต่อ สวนป่า...ความฝันวันนี้(31)...ยามแล้ง