เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม.....ที่ไม่ต้องเดินตามเวลาตัด

ดูผลงาน..ช่างรุ่ง  อู่อรุณ
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามเวลาตัด ที่ไม่ต้องเดินตามเวลาตัด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากความคิดของ นายรุ่ง  อู่อรุณ นักการฯ ฝีมือดีของเรียนวัดใหม่สระพลอย สพ
.สุพรรณบุรีเขต 3

บทสรุปการประดิษฐ์ รถตัดหญ้าโดยไม่ใช้แรงคน เกิดจากการนำรถตัดหญ้า แบบใช้แรงคนดัน มาดัดแปลงให้มีล้อหน้าขนาดใหญ่
แล้วเพิ่มระบบเฟืองทดลดความเร็วรอบและเปลี่ยนทิศทาง เพื่อรับการ ส่งกำลังขับเครื่องเดินหน้า จากเครื่องยนต์ที่ส่งกำลังมาหมุนเพลาใบมีดตัดหญ้า มีหลักการทำงานโดยใช้เส้นเชือกผูก/พันโยงเสาสมอบกที่เป็นจุดศูนย์กลางกับตัวรถ เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน รถจะเคลื่อนที่วนรอบเสาสมอบกด้วยตนเอง พร้อมขยายพื้นที่การตัดหญ้าอย่างสม่ำเสมอ
ในลักษณะวงกลม รอบเสาสมอบกซึ่งสามารถจัดให้วนออกหรือวนเข้าเสาสมอบกศูนย์กลางได้
 อ่านรายละเอียด

ท่านใดสนใจติดต่อ/ชมผลงานได้ที่โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย โทร. รุ่ง อู่อรุณ 0898844184

ภาพข้างล่างนี้เป็นผลงานการปรับปรุง/พัฒนาเพิ่มเติม
โดยเพิ่มชุดเกียร์เพื่อใช้บังคับความเร็วในกรณีหญ้าหนา/บาง   และภาพการสาธิตให้ผู้เยี่ยมชมโรงเรียนเห็นการทำงานจริงชมวีดิโอ1>>>2