บทนำ

ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย
เอกสารอ้างอิง ผู้จัดทำ แบบฝึก 1 แบบฝึก 2 ทดสอบหลังเรียน

  แบบฝึก 2

แบบฝึก 2

ให้นักเรียนพิมพ์คำหรือข้อความภาษาไทย ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง เมื่อครบถ้วนแล้ว คลิก Check เพื่อตรวจผล (การคลิก Check ในขณะที่ยังตอบไม่ครบถ้วนและการคลิก Hint เพื่อใบ้คำจะถูกหักคะแนน)

-การย่อยอาหารเริ่มครั้งแรกที่ปากซึ่งจะมีการย่อยสารอาหารประเภท หลังจากผ่านหลอดอาหารมาถึงกระเพาะอาหารจะมีการย่อยสารอาหารประเภท และเมื่ออาหารถูกส่งต่อมายังลำไส้เล็กจะมีการย่อยสารอาหารครบทุกประเภทคือ แป้ง ไขมัน และโปรตีน

-การไหลเวียนของเลือดเริ่มโดยห้องบนขวารับเลือดดำที่ร่างกายใช้แล้ว ส่งไปยังห้อง แล้วฉีดเลือดดำไปฟอกที่ปอด ในขณะเดียวกัน เลือดแดงที่ผ่านการฟอกจากปอดจะเข้าสู่หัวใจทางห้องแล้วส่งต่อมายังห้อง หัวใจก็จะฉีดเลือดแดงออกจากห้องนี้เข้าสู่เส้นเลือดใหญ่ ซึ่งต่อมาก็แยกออกเป็นเส้นเลือดเล็ก และเส้นเลือดฝอย เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เลือดที่ใช้แล้วก็จะไหลกลับมาที่หัวใจทางห้องอีก หมุนเวียนไปเช่นนี้จนตลอดชีวิต

-ระบบหายใจ คือ ระบบที่ร่างกายแลกเปลี่ยนแก๊ส โดยร่างกายจะรับแก๊สที่อยู่ภายนอกเข้าสู่ร่างกาย และขับแก๊สออกจากร่างกาย อวัยวะที่สำคัญในระบบนี้ได้แก่ จมูก หลอดลม ปอด กล้ามเนื้อกระบังลม และกระดูกซี่โครง

-ระบบการขับถ่าย เป็นระบบที่ร่างกายขับถ่ายของเสียออกไป ของเสียในรูปแก๊สคือลมหายใจ ของเสียในรูปของเหลวคือปัสสาวะ และ ของเสียในรูปของแข็งคือ